contact@manja.asia
48 Đường số 5, Center Hill, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, và email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi

Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được thông tin của chính mình.

Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên Muachung.co . Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.

Phần 2. Thanh toán chi phí và chính sách đổi trả

Phần 2. Thanh toán chi phí và chính sách đổi trả

Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

1800 6978